The review for Literary History and Theory

RITL Issue 1-4 / 2009

December 15, 2009

SUMAR

INSTITUTUL DE ISTORIE ŞI TEORIE LITERARĂ „G. CĂLINESCU”: 60 DE ANI DE EXISTENŢĂ
O familie intelectuală (Acad. Eugen Simion în dialog cu I. Oprişan) / 7
Cronologia Institutului / 11
Personalul Institutului / 21
I. OPRIŞAN, Peregrinările Institutului / 27
Stancu ILIN, O insulă a criticii şi a istoriei literare în epoca totalitarismului / 37
Procesele-verbale ale şedinţelor Institutului de Istorie Literară şi Folclor din anul 1958 (texte adnotate de Stancu Ilin) / 41


G. CĂLINESCU
Andrei TERIAN, Geneza unui clişeu: „călinescianismul“ / 51
Alexandra CIOCÂRLIE, Călinescu şi literatura latină / 63
Pavel ŢUGUI, G. Călinescu la Universitate şi la Academia Română. Precizări şi adăugiri (II) / 69
Dosarul de cadre al lui G. Călinescu de la Academia Română (prezentare de I. Oprişan) / 115
Dosarul de cadre de la Universitate al lui G. Călinescu (facsimil) / 137


CENTENAR OVIDIU PAPADIMA (1909–2009)
Iordan DATCU, Ovidiu Papadima – de la „O viziune românească asupra lumii“ la „Creatorii şi lumea lor” / 169
I. OPRIŞAN, Ovidiu Papadima. Câteva rememorări / 179
Teodor VĂRGOLICI, Ovidiu Papadima – O evocare / 183
Stancu ILIN, Profesorul Ovidiu Papadima / 195
Ştefania PAPADIMA, O viaţă alături de Ovidiu Papadima / 199
Institutul „Călinescu” în primul an de existenţă. Procese-verbale redactate de Ovidiu Papadima (prezentare de I. Oprişan) / 203


CENTENAR NINA FAÇON (1909–2009)
Eleonora CĂRCĂLEANU, Nina Façon, ştiinţa de a fi profesor / 227
C.D. ZELETIN, Amintirea Ninei Façon / 231
Andreia ROMAN, Studiile Ninei Façon: un portret în filigran / 235
Corina ANTON, Nina Façon despre Michelangelo / 239
Luminiţa BEIU-PALADI, Nina Façon – istoric literar / 245
Nicolae BÂRNA, Nina Façon ca lexicograf: Dicţionarul enciclopedic de literatură italiană / 255
Alexandru BOBOC, Comparativismul ca metodă a istoriei şi filosofiei culturii: Nina Façon despre semnificaţia şi actualitatea lui Pascal în cultura europeană / 261
Smaranda BRATU ELIAN, Nina Façon despre Giordano Bruno / 267
Alin-Mihai GHERMAN, O altă imagine asupra Renaşterii italiene: Nicolae Iorga / 275
Doina CONDREA-DERER, Giambattista Vico în viziunea Ninei Façon / 283
Lorena PĂVĂLAN-STUPARU, Recursuri istorice: la autor, traducător şi interpret / 291
Coman LUPU, Nina Façon – teme lingvistice / 303
Titus LATEŞ, Nina Façon despre filosofia românească / 311
Ana BAZAC, Nina Façon şi tentaţia omului activ / 317


DOCUMENT
Andrei Nestorescu, M. Kogălniceanu în corespondenţă (IV) / 357


DOSAR (LITERATURĂ ŞI TOTALITARISM)
Cronologia vieţii literare româneşti 1944 – 1964 (IV) / 383


MISCELLANEA
Cristina BALINTE, Evenimente ştiinţifice desfăşurate la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, în anul academic 2009 / 421

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *